Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Problémy kolem ČEZ 12.07.2013 13:04:07
.
Informace ze dne 10.07.2013 11:06:

Státní úřad pro jadernou bezpečnost povolil provozovateli jaderné elektrárny ČEZ a.s. zvýšení celkového tepelného vý- konu prvního a druhého bloku elektrárny na 3120 MW, což je 104 % původního výko- nu.

Na ČEZ byl kontakt a bylo tam posláno to, že jsou rozpory.
Očekávám Vaši laskavou odpověď

Weiszer Pavel , Čečejovce 12.7.2013 .
.
(Vložil(a): Pavel Weiszer )
SÚJB povolil zvýšení výkonu na 104% Nnom na základě posouzení předložené bezpečnostní dokumentace, která obsahovala požadované rozbory jejího vlivu na jadernou bezpečnost a kterou bylo prokázáno, že tato změna projektu splňuje požadavky zákona č. 18/1997 Sb. a souvisejících předpisů. Jak je uvedeno na naší webové stránce, rozhodnutí o povolení zvýšení výkonu obsahuje podmínky, jejichž splněním je vázáno skutečné zvýšení výkonu. V současné době je 2. blok provozován s ?nižším? výkonem (96%) - tedy s původním projektovým výkonem ? jak je stanoveno podmínkami rozhodnutí. Před vydáním rozhodnutí byla žádost důkladně posouzena inspektory ? specialisty SÚJB, kteří mají mnohaletou (desítky let) praxi nejen v provozu, ale také ve výzkumu. Při posuzování se vychází z ověřených a výzkumy prokázaných technických požadavků a je rovněž aplikována tzv. dobrá mezinárodní praxe, kterou ověřují nadnárodní organizace, sdružující odborníky z celého světa. Je třeba zdůraznit, že současný dodavatel jaderného paliva pro české JE vyrábí, a tedy i počítá potřebné charakteristiky, již desítky let s velmi dobrými provozními výsledky. Každé změně projektu předchází důkladný výzkum a verifikace.
(Za SÚJB: sujb)