Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Bezpečnost JETE 31.03.2011 11:44:22
Dobrý den, omlouvám se, že stále namítám, ale s vaším vyjádřením
""Jsou-li bloky odstaveny, nedochází k žádným ztrátám vody odparem z chladících věží , odvod zbytkového tepla probíhá přes okruh technické vody důležité (okruh prakticky beze ztrát vody)"" nemohu souhlasit.
Odvedení zbytkového výkonu reaktorů ETE vyžaduje v prvních dnech průměrně 50 tun vody za hodinu (+úlet,odluh) pro odvedení tepla odparem a to buď pomocí některé z chladících věží, nebo rozstřikem nad venkovními bazény. Odvod tepla bez spotřeby vody (konvekcí) v podmínkách ETE není možný.
Uvedená zásoba je značná a věřím, že v našich podmínkách (ne jako v Japonsku) by měsíc byla dostatečně dlouhá doba k tomu, aby byly obnoveny standardní provozní funkce.

(Vložil(a): Pavel Holub)
Omlouváme se, že ve snaze zodpovědět co nejvíce otázek všem tazatelům neuvádíme přesná čísla a zobecňujeme. Tedy speciálně (pro oba bloky): Odpar ? 9 -19 m3/hod podle venkovní teploty, výkonu a počtu pracujících systémů TVD, únos 0,14 do 0,40% dle spektra velikosti kapek, rychlosti větru, venkovní teplotě, konfiguraci "pracujících" bazénů a počtu pracujících systémů TVD, odluh okruhů se v tomto případě uzavírá. Dostaneme se skutečně k podobnému číslu jako Vy. Proti odparu, únosu a odluhování chladící vody za provozu nám toto číslo skutečně přijde jako zanedbatelné. Pokud máme být skutečně přesní, krom zásoby vody z vodojemů 2 x 15000 m3 lze použít i vodu z výškových nádrží (údaje pro oba bloky) TVD 6 x 70m3 , výškových nádrží požární vody (2 x700m3) a dále lze přesměrovat vodu z dalších systémů ? Systému čistého kondenzátu (cca 2 x 1000m3) z BAPP, CHÚV, ÚCHV (celkem několik dalších tis. M3) a dalších systémů (zásoby dalších desítek tis m3) , pokud by to bylo nezbytné.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)