Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

utajená oprava Temelína 06.06.2002 16:29:14
S odpovědí paní Drábové nemohu být spokojen, protože dobře ví,že na schůzce mezi policií, SÚJB, ČEZem, Modřanskou potrubní a Greenpeace se NErozhodlo, kde se bude analyzovat. Byli jsme pouze požádáni o bližší identifikaci potrubí, aby policie mohla analyzovala právě inkriminovaný svar a nikoli jiný. To jsme v průběhu několika následujících dní provedli předáním nákresu s označením sváru právě paní Drábové a očekávali, že tuto informaci předá policii.
Přesto jsme se teprve po více než roce dozvěděli, že policie analyzovala jiný svar, kde probíhala jina oprava. Znovu se tedy ptám:
Proč SUJB opět lže? Kdo poslal policii analyzovat jinde?
(Vložil(a): Jiří Tutter)
SÚJB do procesu rozhodování Policie ČR o tom, kde, jak a kým šetření provede nijak nevstupoval. Inspektoři pouze podali Policii ČR jí požadované vysvětlení. Svá šetření SÚJB a Policie ČR prováděly zcela nezávisle. A myslím, že tak to má být.
(Za SÚJB: Ing. Dana Drábová)