Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Proč je lidská chyba v jaderné elektrárně lepší než chyba zařízení? 02.03.2007 18:02:00
Dobrý den.
mám dotaz na paní předsedkyni Drábovou:
Proč je lidská chyba méně nebezpečná než chyba-porucha zařízení ?
Viz. Vaše vyjádření k poslednímu úniku radioaktivní vody na JE Temelín tento týden. Výsledek je přece stejný. Navíc při liské chybě musely nutně selhat veškeré kontrolní mechanismy na JETE (jsou nějaké ?). Práci přece někdo plánuje, zadává, vykonává a někdo ny ji taky měl kontrolovat.
Vaše vyjádření, že šlo \"jen\" o lidskou chybu mě tedy moc neuklidnilo, ba právě naopak. Kdy můžeme čekat na další chybu ... a jaké bude mít následky ...
Děkuji,
s pozdravem Jan Pravda

(Vložil(a): Jan Pravda)
Dobrý den, nechtěla jsem ani naznačit, že lidská chyba je méně nebezpečná, než technická porucha zařízení (a také si nevzpomínám, že bych použila výraz ?jen lidská chyba?). Právě naopak. S možností lidské chyby se musí vždy počítat a projekt a provozní předpisy musí obsahovat opatření (celou řadu na sobě nezávislých) pro její kompenzaci. Tak to bylo i v tomto případě, kdy tzv. neorganizovaný únik (voda z nezavřeného kohoutu) byl odveden speciální kanalizací do k tomu určené jímky. Lidských chyb se zcela nezbavíme ani v budoucnu (možná jako člověk víte sám nejlépe, jak snadno se chyba udělá), mechanismy, které naše jaderné elektrárny mají, však jejich následky v naprosté většině případů eliminují či alespoň minimalizují.
(Za SÚJB: Ing. Dana Drábová, PhD.)