Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Provoz 1. bloku JE Temelín pouze na 90% výkonu 21.08.2006 17:12:16
Dobrý den,
chtěl bych se Vás zeptat, proč je po výměně paliva 1. blok ETE provozován pouze na výkonu 90% ?
Má snad 1. blok nějaké technické problémy kvůli kterým je jeho max. výkon omezen ?
Děkuji, Marek Doležal
(Vložil(a): Marel Doležal)
Omezení výkonu 1.bloku ETE má tři důvody: 1) VT rotor turbíny, problémy se 4. oběžným kolem. Výměna rotoru bude v roce 2007. 2) Chvění parovodů, způsobené jak uzavíracími prvky, tak vlastním potrubím. Rekonstrukce bude provedena v roce 2007. 3) Absence bezpečnostních analýz uvažujících deformace paliva, pro výkon vyšší jak 90% v době vydání povolení k provozu po výměně paliva. Analýzy byly dodány v 33.týdnu a probíhá jejich posuzování na SÚJB.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)