Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Dotaz na deformované palivo a nepadání klastrů na JETE 17.08.2006 13:29:35
Dobrý den,
na svých stránkách často píšete, že na JETE byly při všech problémech s palivem a nepadajícími klastry vždy dodržovány tzv. Limity a podmínky (bezpečného provozu).
Mám proto následující dotazy:
1) Bylo potřeba kvůli deformovanému palivu a nepadání klastrů někdy v cca posledních 2 letech upravovat resp. měnit tyto Limity a podmínky (tj. úprava, změna, doplnění apod)?
2) Pokud ano, uveďte prosím kolikrát a stručně popište v čem spočívaly provedené změny Limit a podmínek pro JETE
Děkuji Vám za odpověď. Jan Pravda
(Vložil(a): Jan Pravda)
1) V uvedeném období SÚJB schválil dvě změny Limitů a podmínek (LaP), které byly spojeny s "deformací" paliva na JE Temelín. 2) V únoru roku 2006 byla schválena změna limitní podmínky A.3.4.1 "Limity parametrů DNB - tlaku, teploty a průtoku" pro 2. blok ETE. Důvodem požadavku na provedení dočasné změny na období do konce 3. palivové kampaně bylo neočekávané prohýbání palivových proutků a palivových souborů (Rod and Assembly Bow). Kreditování zvýšeného průtoku přes AZ v havarijních analýzách vyžadovalo změnu LaP v uvedené části. Hodnota průtoku reaktorem bez zahrnutí neurčitostí >= 80000 m3/h pro 4 smyčky v provozu byla změněna na hodnotu >= 81500 m3/h, tato změna neměla vliv na provoz bloku neb jen stanovila spodní hodnotu průtoku chladiva reaktorem, přičemž provozní hodnoty průtoku jsou o několik tisíc metrů kubických vyšší, jak bylo prokázáno měřeními v období spouštění a i provozu. V srpnu roku 2006 byla schválena trvalá změna limitních podmínek v části A.3.1 Systémy řízení reaktivity LaP pro 1. blok ETE. O změnu limitních podmínek v části A.3.1 bylo požádáno z důvodu řešení problematiky nedosedání klastrů a problému tavení paliva při hypotetické události prasknutí parovodu při nulovém výkonu ("Hypotetical Zero-Power Steam Line Break" - HZP SLB) v režimu standardního bezpečnostního hodnocení palivových kampaní. Změnou byl stanoveny upřesňující (vyšší) požadavky na "Bezpečnostní zásobu podkritičnosti" v závislosti na počtu řídících orgánů, které by nedosáhly spodní koncové polohy, přičemž by dosáhla v předepsaném časovém limitu vstupu do hydraulického tlumiče.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)