Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

provoz 2. bloku JETE na sníženém výkonu 27.07.2006 18:29:51
Na Vašich internetových stránkách jsem si všiml, že 2.blok JETE není dlouhodobě provozován na 100 % výkonu.
Z jakých důvodů je 2. blok JETE provozován dlouhodobě na sníženém výkonu (
cca 96%)a to v i době době zvýšené spotřeby elektřiny v celé Evropě) ?
Zaslechl jsem něco o zvýšených vibracích parovodů (+ připojených pojistných ventilů parogenerátorů a uzavíracích armatur na parovodech). Je to tento důvod?
Proč to není na Vašich stránkách uvedeno?
Nehrozí nebezpečí prasknutí těchto parovodů?
(Vložil(a): Jan Pravda)
Na úvod musím konstatovat, že sekundární okruh 2. bloku JE Temelín pracuje na projektovém výkonu (980 MW). Je pravda, že oba bloky dlouhodobě nepracují se 100% výkonem reaktoru, a to z důvodu konstalace systému ostré páry, který neumožňuje plné využití výkonu reaktoru - jak z důvodu problémů vysokotlakého dílu turbiny, tak z důvodu zvýšeného chvění potrubí páry včetně uzavíracích armatur. Rekonstrukce těchto systémů je plánována na příští rok. Do této doby budou oba bloky provozovány s takto sníženým výkonem reaktorů, právě i z hlediska vyloučení možnosti iniciace prasknutí parovodů.
(Za SÚJB: úsek jaderné bezpečnosti)