Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Vliv ozářené osoby na děti 30.06.2013 17:13:33
Dobrý den
moje matka je po operaci karcinomu plic a bude docházet na ozařování , chtěl jsem se zeptat zda mým dětem nehrozí nějaké riziko pokud se budou pohybovat v babiččině blízkosti. Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Petr Lang)
Léčba nádorového onemocnění zevním ozářením (po ozařování na radioterapeutickém ozařovači, lineárním urychlovači) není pro osoby v okolí riziková. Tito pacienti "neuvolňují" žádné záření. Ozařování probíhá pod dohledem aplikujícího personálu, který vždy pacienta poučí o případných omezeních.
(Za SÚJB: sujb)