Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Škodlivost rtg-Hi-scan pro obsluhu 04.07.2013 01:40:52
Dobrý den,můj dotaz se týká letištních rentgenů pro kontrolu zavazadel.Doporučuje se vložit potraviny,léky,dětskou výživu apod. do průhledného plastového sáčku,o který můžeme požádat na letišti.
- Mají snad tyto sáčky nějakou vrstvu,která odstíní ionizační záření ? Zajímá mě to i kvůli citlivým filmům do fotoaparátu.
- Může rentgenové záření nějak poškodit či znehodnotit potraviny a léky v cestovních zavazadlech ?
Děkuji za odpověď.M.H.

(Vložil(a): M.H.)
Vkládání určených předmětů, které musíte předkládat ke kontrole samostatně, do sáčků souvisí s bezpečnostními opatřeními - zákazu přepravy předmětů na palubě letadla (seznamy najdete na stránkách letiště). Fotografické filmy, potraviny ani léky záření scannerů nepoškodí.
(Za SÚJB: sujb)