Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Také odpověď 31.03.2010 09:21:06
Vzhledem k tomu, že jsem nevypátral přímé spojení na p. Drábovou, přeposílám korespondenci, která mě nijak nepřesvědčila. Vyhýbavé odpovědi nějak nemohu rozdýchat.....--------------------------------------------------------------------------------
Pokud říkáte potravinám předměty, tak máte pravdu????..?
--------------------------------------------------------------------------------

From: Konference SUJB [mailto:konference@sujb.cz]
Sent: Thursday, March 04, 2010 12:13 PM
To: Gajdošík Josef
Subject: Odpoved na dotazOdpověď na Váš dotaz z konference SÚJB:

Skener 04.03.2010 12:13:10
Jaký je rozdíl mezi plánovanými skenery na letištích a skenery používany ve Vězeňské službě ČR? Po vyjádření p. Drábové jsem docela na rozpacích.
(Vložil(a): Josef Gajdošík)


--------------------------------------------------------------------------------

Pro "skenery používané ve Vězěňské službě", které máte na mysli, platí odpověď pod bodem 2.

Pod pojmem "skener" lze chápat několik druhů přístrojů :
1) Detekční rámy pro kontrolu kovových předmětů, jež jsou na letištích (i ve věznicích) již řadu let používány a které nejsou založeny na použití ionizujícího záření, ale na zcela jiných fyzikálních principech, a které tudíž nejsou předmětem naší kontroly a evidence, protože žádné ozáření osob nezpůsobují.
2) Rtg zařízení pro kontrolu zavazadel v podobě tunelů s pásovým dopravníkem pro kontrolovaná zavazadla a jiné předměty, které sice ionizující záření používají, ale nezpůsobují prakticky žádné ozáření obsluhy, natož pak jiných osob, ani nemají za následek jakékoliv poškození či radioaktivní kontaminaci kontrolovaných předmětů. Tato zařízení jsou naším úřadem evidována na základě povinného hlášení jejich uživatelů a tak víme, že jsou skutečně jak na letištích, tak ve vězeňské službě, a navíc i v budovách soudů a v některých dalších veřejných budouvách používány.
3) Rtg zařízení pro bezpečnostní kontrolu osob, o nichž se právě v poslední době čím dál častěji hovoří a jichž se také týkalo vyjádření paní předsedkyně Ing. Drábové. Tyto zdroje záření by mohly být používány pouze na základě povolení vydaného SÚJB a pouze za podmínek stanovených v tomto povolení. Doposud byla SÚJB projednávána pouze jedna předběžná žádost o možnost používání těchto skenerů na jednom z letišť v ČR a ta byla zatím odmítnuta. Z informací povinně poskytovaných SÚJB dovozci a distributory takovýchto zařízení vyplývá, že žádný takový skener nebyl dosud v ČR prodán. Proto oprávněně předpokládáme, že žádný dosud nikde nainstalován není.

I ze zkušeností našich pracovníků, kteří provádějí kontroly zdravotnických rtg zařízení používaných ve věznicích a kteří vstupují podobně jako kterákoliv jiná návštěva do prostorů věznic, vyplývá, že se nikdy při svém vstupu do věznice nesetkali s ničím jiným, než se zařízeními uvedenými pod body 1 a 2.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)


(Vložil(a): Josef Gajdošík)
Je nám líto, že vás naše odborné vysvětlení neuspokojilo. Pokud jste přesvědčen, že odpověď nebyla dostatečná, doporučuji napsat písemnou žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. adresovanou úřadu. Jako zaměstnanec věznice byste měl také o svém postupu informovat své nadřízené, protože dotaz, se kterým se na nás obracíte, se přímo týká pracovně právní problematiky a dodržování požadavků atomového zákona a souvisejících předpisů (vyhlášky o radiační ochraně), za které nese odpovědnost organizace.

(Za SÚJB: sujb)