Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Škodlivost přístroje HI-SCAN 6040i 12.01.2010 08:21:25
Nemůže nainstalovaným přístrojem HI-SCAN 6040i (X-ray Inspection System) záření kontaminovat pokrm a následně tak ovlivnbit lidské zadraví? 12.1.2010 8:21
(Vložil(a): Tamara Dobrovolná(Gajdošík Josef))
Rentgenová zařízení určená k bezpečnostní kontrole zavazadel, balíků nebo zásilek jsou generátory, které nejsou zdrojem indukované radioaktivity; ozařování prováděné těmito přístroji nezpůsobuje radioaktivitu potravin. Konzumace potravin, které byly v rámci bezpečnostní kontroly ozářeny tedy nepředstavuje zdravotní riziko.(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)