Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 13.02.2020 19:54:28
Dobrý den, pracuji jako obsluha RTG zavazadel na soudě, kde je málo prostoru kolem RTG. Při obsluze přístroje stojíme hned vedle výjezdu zavazadel. Nedávno nám technik, který má na starosti servis a kontrolu RTG naistaloval na krycí sklo olověnou fólii s tím, že teď už můžeme u tohoto RTG stát. Stávali jsme tam doposud několik let denně! Přiznám se, že toto prohlášení pana technika mne dost poděsilo- ,,Teď už tady můžete stát.,, Ptám se tedy, zda nedošlo k nějakému možnému zdravotnímu riziku, pokud je člověk denně několik hodin vystaven tomu, že zavazadla zdvihají stínící gumy a my stojíme prakticky několik cm od výjezdu zavazadel? Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Rentgenové zařízení, na které se dotazujete je tzv. generátor záření, který pracuje s velmi nízkou dávkou (v rozpětí desetin až jednotek mikroSv).
Z generátoru uniká do okolí pouze velmi malé množství tzv. "neužitečného" záření. Takové ozáření nemůže způsobovat žádná zdravotní rizika, ani když nebylo vybaveno olověnou folií.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)