Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Problematika RTG-Hi-scannerů 24.10.2019 13:41:20
Dobrý den, můj dotaz se týká kontroly osobních vozidel scannerem na hranicích. Konkrétně mám na mysli francouzské hranice při vstupu do Anglie. Ráda bych se dozvěděla, zda musí osobní auta (s posadkou) projít tím samým scannerem jako nákladní? O jaký typ scanneru prosím jde a jaké je případné zdravotní riziko?
Děkuji

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

nemáme informace o typu používaných skenerů na francouzsko-anglických hranicích, ani hodnotách při kterých skenery pracují. V ČR mobilní skenery využívá např. Celní správa, zpravidla pro kontrolu "nákladních" vozidel. Kontroluje se primárně obsah/náklad, pokud lze posádka vystoupí.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)