Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

opakovaný RTG malého dítěte 23.05.2013 07:58:28
Dobrý den,chtěla bych se zeptat, jak nebezpečný je opakovaný RTG u ročního dítěte. Synovi byly po úrazu ve 13 měsících rentgenovány obě nohy (každá z nich 4 x z různých úhlů). Již v cca 8 měsících absolvoval RTG plic a RTg polykacího aktu. Bojím se možných zdravotních následků vzhledem k jeho nízkému věku a počtu vyšetření. Můžete mi sdělit, jak velkému ozáření byl vystaven a čemu toto ozáření odpovídá? Jak velké riziko jsou opakované RTG pro případný vznik rakoviny? A je nebezpečí u opakovaných RTG u malých dětí vyšší než u dospělých? Předem velice děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Petra Nováková)
Při snímkování malých dětí se samozřejmě zohledňuje jejich hmotnost a dávky jsou vždy tak nízké, jak je možné dosáhnout při zachování požadované obrazové informace. Státní úřad pro jadernou bezpečnost kontroluje, zda jednotlivé výkony s použitím ionizujícího záření byly tzv. optimalizované, tj. zda nebyly překročeny diagnostické referenční úrovně.
Pro přesný odhad radiační zátěže z vyšetření by bylo nutné znát í údaje o každém vyšetření (expoziční parametry, celkovou filtraci, vzdálenost ohnisko - kazeta, velikost pole, typ použité zesilující folie...). Skutečné hodnoty dávek zná aplikující pracoviště. Obecně jsou dávky z radiologických výkonů na tak nízké úrovni, že nemůžeme předpokládat, že by mohly vyvolat rakovinu.
(Za SÚJB: sujb)