Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

RTG kyčlí batole 29.06.2012 22:51:10
Dobrý den,
ráda bych se zeptala na míru možného poškození pohlavních orgánů mé dcery při vyšetření kyčlí tehdy mé cca rok a půl staré dcery. Dcera byla pro indikaci dysplazie odeslána na rtg vyšetření kam s ní šel kvůli mému těhotenství manžel. Ten byl zděšen přístupem personálu. Obsluha prehistorického rentgenu lamentovala, že nejsou na takto malé děti zařízeni a přesto se do rentgenování pustila. Snímek musel být opakován 2krát. Navíc neměla potřebné chránítko na vaječníky, tak ho vystřihovala z čehosi a manžel musel přidržovat. Je takový přístup možný? Je vůbec možné chránič na vaječníky z něčeho vystřihovat? Velmi se bojím o zdraví své dcery. Jaká byla dávka záření nevím. Předem děkuji za Vaši odpověď.
(Vložil(a): Kateřina Tomšů)
Snímkování dětských kyčlí při dysplasii je indikací k rentgenování. V ČR je dysplasie velmi častým problémem především u děvčat. Vadu je nutné včas diagnostikovat a předejít projevům a následkům vrozeného vykloubení kyčlí. Nejvhodnější metoda pro stanovení diagnozy je stále klasický rtg snímek; pro vyhledávání (= screening) vady jako prevenci dysplasie se používá ultrazvuk.
Nemusíte mít obavy, dávka záření z vyšetření kyčlí, i opakovaná, nemůže způsobit žádné zdravotní problémy, ani poškodit vaječníky.
Přínos z vyšetření zcela jistě převáží případné (zde velmi nízké) zdravotní riziko z ozáření.
Jak správně snímkovat je dáno tzv. Národními radiologickými standardy (dále jen standardy), kterými se musí každé rtg pracoviště řídit. Standardy stanovují mimo jiné i to, jaký rtg přístroj má být použit pro snímkování dětských pacientů, zda použít a jaké použít ochranné pomůcky, ...
Každé pracoviště by mělo mít k dispozici komerčně vyráběné ochranné pomůcky k vykrytí gonád (vaječníků). Pracoviště, které vyšetřovalo vaší dceru, zřejmě improvizovalo a vystřihovalo "pomůcku přímo na míru" z olovnaté gumy. Není to zcela standardní postup, ale účel, tedy vykrytí vaječníků, jejich ochranu odstíněním záření, byl splněn.

Pokud máte výhrady k postupu personálu při dodržování radiační ochrany pacientů, sdělte SÚJB prosím adresu rtg pracoviště.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)