Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Rentgenování dětí 21.12.2011 17:19:17
Existují nějaké limity pro rentgenování dětí? Kolik snímkování může za rok absolvovat 4 leté dítě, případně kolik během jednoho dne. Eviduje se počet těchto vyšetření, kde a kým? Je možné požadovat šetrnější vyšetření než je opakované rentgenové vyšetření?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Arlena König)
Pro lékařské ozáření není stanoven žádný limit, nestanovuje se žádný požadovaný rozestup mezi jednotlivými radiologickými výkony a není stanovena žádná hodnota jednotlivé ani součtové efektivní dávky, která nesmí být překročena. Inspektoři SÚJB však v rámci kontrolní činnosti dávky pacientů sledují, a to prostřednictvím dodržování tzv. diagnostických referenčních úrovní. Dodržování diagnostických referenčních úrovní zaručuje, že radiační ochrana je optimalizována, tedy dávka v tkáních je co nejnižší, aniž by se omezilo získání požadované diagnostické informace. To platí pro všechny pacienty, tedy i pro děti.
Je nutné si uvědomit, že i časté snímkování, pokud je potřebné ke stanovení diagnózy a poté ke kontrole léčebného postupu je odůvodněné a správné.
Dotazy o správné volbě vyšetřovací metody doporučujeme směřovat na odborníka, který výkon indikoval. Jako pacient resp. matka dítěte máte právo být o rizicích vyšetření s použitím ionizujícího záření informována a zároveň můžete požádat o použití jiné zobrazovací metody (např. ultrazvuku). V každém případě o způsobu vyšetření rozhoduje lékař, který zná diagnostickou "výtěžnost" jednotlivých zobrazovacích metod.
(Za SÚJB: sujb)