Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

RTG hlavičky 13.01.2011 14:22:31
Dobrý den,
16-ti měsíčnímu synovi (10kg) byl po pádu na hlavičku proveden rtg hlavy. Jednalo se o 2 snímky (Bohužel sílu záření nevím). Překvapilo mě, že při tomto výkonu neměl syn žádné ochranné pomůcky na ostatních částech těla. Já jsem měla ochrannou vestu, ale chlapci vůbec nic nedali. Před RTG jsem na to upozornila a bylo mi řečeno, že přece dělají rtg hlavy, což jsem nějak nepochopila.Můžete mi prosím říct, jak velké mohlo ozáření být a zda syna může nějak ohrozit (vzhledem k tomu, že neměl chráněné tělíčko). Opravdu jsem z toho celkem zděšená, pravděpodobně je to v této dětské fakultní nemocnici běžná praxe. Velice děkuji za odpověď. S pozdravem Ing. Dosoudilová
(Vložil(a): Anonym)
Dávka na hlavičku ze 2 snímků lebky je velmi nízká a nemůže vašeho syna ohrozit. Případné tzv. rozptýlené záření (neužitečné záření) na ostatní části těla je zanedbatelné. Předpokládáme navíc, že ve fakultní dětské nemocnici mají stanoveny standardy rtg diagnostiky pro vyšetření hlavičky, ve kterých je stanoveno, že použití ochranných prostředků při takovém vyšetření není nutné, že svazek rtg záření je přesně vycloněn na vyšetřovanou oblast, rozptýlené záření je nízké, ochranné pomůcky k odstínění nevyšetřovaných částí těla se nemusí používat. Legislativa SÚJB neuvádí konkrétně, u jakých vyšetření je nutné ochranné stínící prostředky používat. V § 64 odst. 3 vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění p.p., je uvedeno " ochranné prostředky a pomůcky se používají v rozsahu odpovídajícímu vyšetření". Je tedy na zdravotnických pracovnících, aby zvážili, kdy je použití ochranných prostředků přínosné a použít je, kdy jejich použití množství rozptýleného záření ve větší míře nijak neovlivní, a kdy naopak může být i kontraproduktivní (např. použití ochranného límce u zubního panoramatického snímku, tzv. OPG, kdy ochranný límec ke snížení radiační zátěže štítné žlázy pacienta přispěje zcela minimálně a naopak může ohrozit kvalitu výsledného radiogramu).

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)