Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: RTG a CT u dětí 28.12.2018 13:14:41
Dobrý den,
18mesicni dceři byl proveden RTG z důvodu podezření na pozření cizího kovového předmětu. Jedna známá, s velmi vyhrocenými přesvědčeními, mi za to ovšem vyčinila. Tvrdila, že při RTG často, i přes všechny kontroly, dochází k fatálním chybám, v důsledku kterých bývají lidé vystavení škodlivým dávkám záření, aniž by o tom věděli (např. že snimkovani je provedeno vicekrat, aniž by to řekli, a přitom predchozi snímky jsou spojeny s vysokými dávkami radiace). Argumentovala jsem tím, co jsem se dozvěděla výše - že hodnoty záření, které je schopen přístroj vyzářit, nemohou i přes chybné zadání dosahovat takové výše, aby jakkoli ublížily. A že navíc, i když radiologický pracovník zada údaje špatně, tak přístroj si je upraví podle sebe, takže vyzáří nejnižší možnou dávku, kterou může (s ohledem na hmotnost objektu, kterou si sám "zváží" atd.). Prosím jen o ujištění, že jsem informace z této konference nevytrhla z kontextu, a že jsou tedy me argumenty správné.
Moc děkuji. Příjemný vstup do nového roku přeji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

ano, pochopila jste vše správně, opravdu nemusíte mít obavy. Pro dětské pacienty jsou předvolby mnohem nižší, než u dospělých, není pravidlem, že snímky se opakují.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)