Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

RTG 23.06.2017 14:51:59
Dobrý den chtěla bych se zeptat, proč předměty po ozáření RTG nejsou dále radioaktivní?
(Vložil(a): Tamka Nová)
Dobrý den, radioaktivní látky jsou ty, které obsahují atomy s nestabilními jádry. Jádra takových atomů mají přebytek energie a potřebují se jí zbavit. To dělají tím, že z jádra vyrazí nějaké částice, které odnesou ten přebytek energie a jádro se tak stane buď zcela stabilní, anebo aspoň stabilnější. Naprostá většina atomů, z nichž se skládá svět kolem nás, je stabilních - jejich jádra nemají přebytek energie, a tak nejsou radioaktivní. Stabilní atomy lze uměle aktivovat - to znamená, že se jádra normálních stabilních atomů bombardují vysokoenergetickými částicemi, anebo velmi reaktivními částicemi (jako neutrony) - v takovém případě se některá jádra mohou po srážce s takovou částicí stát nestabilními, protože v nich zůstane nějaká přebytečná energie, kterou pak zase potřebují vyzářit. Taková aktivace atomových jader je možná pouze, pokud se jádra ozařují zářením s velmi vysokou energií (anebo neutrony) - to se děje například v jaderných reaktorech v jaderných elektrárnách anebo v urychlovačích částic používaných ve velkých vědeckých projektech jako je CERN.
Rentgenové záření ale má mnohonásobně nižší energii a neskládá se z neutronů, ale fotonů. Rentgenové záření se svou nízkou energií dokáže ovlivňovat v atomech pouze elektrony v jejich obalech, ale jádro si ho vlastně ani nevšimne. Můžete si to představit tak, že atomové jádro je zaoceánský trajekt a rentgenové záření je jedna sardinka - i kdyby se ta sardinka sebevíc snažila, nedokáže s trajektem pohnout ani o milimetr, natož aby mu udělala díru v ocelovém plášti.
Rentgenové záření ovlivní jen elektrony v obalech atomů, a tak může dojít třeba k změnám jejich vazeb, což může při určitých vysokých dávkách ovlivnit např. biologické funkce orgánů, které se skládají z těch ozářených atomů. Aktivovat ty samotné atomy (tzn. jejich jádra) však nedokáže, takže předměty ozářené rentgenovým zářením ze samotné fyzikální podstaty reakcí mezi částicemi se nemohou kvůli tomu stát radioaktivními.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)