Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: rtg kycli kojence 27.07.2015 11:28:16
Dobrý den,

velmi děkuji za Vaši odpověď na můj dotaz ohledně rtg kyčlí kojence. Pro lepší pochopení problematiky bych Vás chtěla požádat o následující vysvětelní:
dávka 0,1 msv zhruba odpovídá dávce, kterou může kojenec obdržet při transatlantickém letu. Je dávka ionizujícího záření, kterou kojence obdrží v rámci zlomku sekundy při rtg snímkování rizikovější než obdobná dávka obdržená v průběhu několika hodin v letadle nebo na rozložení v čase dle současných poznatků nezáleží? Platí to samé (tj. ekvivalent dávky v čase)pro radiaci z přírodního pozadí?
Velice děkuji za Vaši odpověď předem.
(Vložil(a): Zdeňka Krejčová)
Dobrý den,

pro srovnání (rtg záření x přírodní záření) je nutné používat veličinu efektivní dávka.
Vaše úvaha je správná, cca 0,1 mSv by obdrželo dítě při letu z Prahy do Tokya a zpět.
Rozložení dávky v čase má význam a využívá se především u vysokých dávek v radioterapii, kdy se např. celková dávka 60 Gy rozloží do jednotlivých frakcí.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)