Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Dotaz ohledně rentgenování v zemích EU 13.02.2006 08:18:50
Prosím o informace k legislativě a nutným dokumentům pro práci s vlastním vybavením v zemích EU. Zvláště pak k převozu zářiče a pouzdra se schránkou přes hranice a nutných dokumentů k tomuto.
Velmi děkuji za odpověď
S pozdravem
(Vložil(a): Jaroslav Pechar)
Pokud se týká činností se zdroji záření v jiných zemích EU, každá má svoji národní legislativu a tu je nutné akceptovat, je tedy třeba obrátit se na místní dozorný orgán (některé najdete v odkazech), který by měl sdělit podmínky pro činnost se zdroji. Co se týká "převozu zdroje" z dotazu není úplně jasné, o jaký zdroj záření se jedná - zda o rtg přístroj nebo o radionuklidový zářič. V případě radionuklidového zářiče je třeba mít povolení vývozu a zřejmě zpětnému dovozu od SÚJB, náležitosti žádosti viz § 13 a příloha I zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších právních předpisů, v případě rtg zařízení je třeba povolení ke službám významným z hlediska radiační ochrany (§ 13 a příloha R zákona, další podrobnosti ve vyhlášce č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb. Podmínky přepravy radioaktivního zářiče jsou popsány v rubrice jaderná bezpečnost/přepravy radioaktivních materiálů.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)