Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: zubní RTG - OPG a ochranné pomůcky 25.02.2013 14:55:48
Dobrý den,
kde se můžu dočíst jaké jsou technické požadavky pro OPG mísnost?musí být např.dveře stíněné olověnou folii a olovnatým okénkem?pokud ano,tak jakou silou olova?atd.Děkuji
(Vložil(a): OPG místnost)
Požadavky na technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení, tedy i místnosti se zubním rtg jsou dány vyhláškou MZ ČR č. 92/2012 Sb.
Legislativní požadavky SÚJB toto nestanovují.

(Za SÚJB: sujb)