Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

ionizující hlásič požáru 04.12.2001 17:41:18
Ještě k mému předcházejícímu dotazu.
Hlásiče požáru jsou součástí EPS a jsou v provozu od roku 1991.Dále mě zajímá,která vyhláška je vydaná k par.21 a 22 zák.18/1997 Sb.
Děkuji
Jan ERNST
(Vložil(a): Jan Ernst)
K citovaným ustanovením AZ se vztahují vyhlášky SÚJB č. 184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany a č. 142/1997 Sb., o typovém schvalování.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)