Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Radiační měření tloušťky materiálu 19.05.2005 14:42:07
Dobrý den, zajímalo by mě, zda existuje seznam firem dodávajících techniku pro radiační měření tloušťky materiálu a pro účely detekce vad (pro nasazení v průmyslu). Má jejich zákazník (tedy provozovatel zařízení) ze zákona nějaké povinnosti? Děkuji. S pozdravem Petr Prášek.
(Vložil(a): Petr Prášek)
Na www.sujb.cz část Radiační ochrana je vyvěšen seznam distributorů zdrojů ionizujícího záření. Provozovatel zařízení, která uvádíte, má povinnosti vyplývající ze zákona č. 18/1997 Sb., v platném znění. Podle klasifikace zdroje ionizujícího záření musí mít povolení SÚJB k používání zdroje nebo splnit ohlašovací povinnost na SÚJB. Informaci o zařazení zdroje ionizujícího záření musí budoucímu provozovateli poskytnout jeho distributor.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)