Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

radon 25.04.2003 11:31:25
Za jakých podmínek lze získat povolení vašeho úředu k měření množství radonu a přírodních radionuklidů?
(Vložil(a): Šárka Flašíková)
Podmínky jsou vymezeny požadavky:
a) zákona č. 18/1997 Sb. (atomového zákona, ve znění pozdějších úprav),
§ 3 odst.2 písm. a),d),e),f),i),m),o), § 4 odst. 7 písm. b),§ 6
odst. 4 až 6, § 9 odst.9 písm. r), §§ 10 - 18, §§ 39 - 42, Přílohou R;
b) vyhláškou č. 307/2002 Sb., §§ 59, 92 - 96, přílohy č. 6, 10 a 11;
c) vyhlášky č. 146/1997 Sb. ve znění vyhlášky č. 315/2002 Sb., o
zvláštní odborné způsobilosti;
d) vyhlášky č. 214/1997 Sb., §32 požadavky na program zabezpečování jakosti;
e) Doporučení SÚJB k metodikám měření a vyhodnocení.
To znamená absolvovat příslušné školení, získat zvláštní odbornou způsobilost zkouškou u státní komise, zakoupit přístrojové vybavení, nechat je metrologicky ověřit, předložit SÚJB žádost o povolení výkonu této služby a doložit programem zabezpečení jakosti.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)