Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 20.01.2023 13:19:24
Dobrý den,
chtěl bych vás tímto požádat o stanovisko ohledně dovozu tritiových mířidel ze státu mimo EU (konkrétně Izrael). Celní úřad trvá na nutnosti povolení. Je toto opravdu třeba i v případě individuálního dovozu pro vlastní potřebu v počtu 1 kus, jakožto nevýznamného zdroje ionizujícího záření? Tento konkrétní typ/model mířidel je jinak dostupný i v obchodech v rámci EU (toho času ale bez skladových zásob). Sám po nastudování zákona nemám 100% názor.
Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Podle Atomového zákona č. 263/2016 Sb. § 9 odst. 2 písm. f), bod 2., není k individuálnímu dovozu zdroje potřeba povolení. Tritiová mířidla pro komerčně dostupné zbraně jsou spotřebním výrobkem a jejich používání, v souladu s návodem k použití, není legislativně omezeno.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)