Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

převod rtg na nového majitele 12.01.2023 09:38:54
Dobrý den,ráda bych požádala o radu. RTg přístroj na veterinární klinice byl psán na mě, na klinice již ale nepracuji, a ráda bych přístroj přepsala na kolegu a ráda bych to provedla správně. Co proto mohu udělat? Stačí poslat žádost o registraci použ- zdroje ioniz. záření a prohlášení, že novým majitelem se stává kolega?Mockrát děkuji za odpověď
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

Předání rentgenového přístroje jinému subjektu provedete zasláním informací úřadu na dokumentu "Údaje o zdrojích ionizujícího záření zasílané Úřadu při používání generátoru záření registrantem", který je přílohou formuláře A1. Tento dokument přikládám, jako přílohu k emailu.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)