Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 03.11.2022 12:12:12
Dobrý den,

chtěl bych se zeptat, zda existuje zákonná povinnost dohlížející osoby společnosti s oprávněním vykonávat služby na pracovištích IV. kategorie, předat držiteli povolení IV. kategorie svůj jmenovací=pověřovací dekret, nebo stačí pouze sdělení a předložení oprávnění SÚJB pro výkon dohledu pro služby IV. kategorie. Děkuji
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

Pokud pracovníci Vaší společnost vykonávají činnosti v kontrolovaném pásmu pracoviště IV. kategorie na základě povolení podle § 9 odst. 2 písm. i) zákona č. 263/2016 Sb., jsou tzv. externí pracovníci a vztahují se na ně a na Vaši společnost mimo jiné i požadavky § 79 zákona č. 263/2016 Sb.

V odstavci 3 tohoto paragrafu se píše:
Nemá-li provozovatel sledovaného nebo kontrolovaného pásma, ve kterém externí pracovník vykonává práci, údaje potřebné k zajištění radiační ochrany externího pracovníka, zaměstnavatel externího pracovníka je povinen mu tyto údaje poskytnout. Zaměstnavatel externího pracovníka a provozovatel sledovaného nebo kontrolovaného pásma, ve kterém externí pracovník vykonává práci, musí sjednat rozsah údajů, které je zaměstnavatel povinen poskytnout provozovateli.
Rozsah údajů, které máte provozovateli KP poskytnout může být upraven ve smlouvě nebo vnitřních předpisech provozovatele KP, k jejichž plnění se smlouvou zavazujete.

Požadavek na konkrétní rozsah předání informací o ustanovení dohlížející osoby držitele povolení podle § 9 odst. 2 písm. i), jako je dokladu o ZOZ, či dekret o jmenování zákon neřeší. Zákon ukládá povinnost sjednání rozsahu předávaných údajů mezi provozovatelem pracoviště a zaměstnavatelem externího pracovníka.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)