Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 03.09.2021 14:37:36
Dobrý den, prosím Vás, narazili jsme na kolizi předpisů. Dle AZ se mají za zubním pracovišti min. 10 let archivovat záznamy o expozici pacienta - informace o dávce. Patří to mezi povinnosti registranta. Ovšem podle zákona - vyhláška č.98/2012Sb., o zdravotnické dokumentaci - se musí skartovat zdravotní dokumentace a osobní data pacienta po 5 letech, kdy nebyl ve zdravotnickém zařízení - nelze tedy archivovat informaci o rtg výkonu 10 let. Jak si s tímto v praxi poradit? Děkuji.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,
podle § 5 odst. (2) vyhlášky č. 98/2012Sb., o zdravotnické dokumentaci, cituji: "Zdravotnická dokumentace se uchovává po dobu 5 let a označuje se vyřazovacím znakem "S", pokud není jiným právním předpisem nebo v příloze č. 3 k vyhlášce stanoveno jinak." Správně píšete, že v AZ (v příloze č. 20 odst. 2 bod 2.1.3) je stanoveno jinak, tedy uchovávat záznam, který umožňuje zpětné posouzení ozáření pacienta, po dobu 10 let.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)