Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 05.08.2021 01:02:01
Dobrý den, da se v místností která má zdivo Yutong 125mm s keramickým obkladem provozovat OPG?

Děkuji.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

bez jakéhokoliv dalšího upřesnění lze těžko na dálku rozhodnout. Nemáme dispozici místnosti, plánovanou polohu osob, vzdálenost, ze které je OPG ovládáno, a které výsledné "záření" ovlivňují. Toto vše se komplexně řeší v rámci uvádění do provozu rentgenového přístroje, je na něm prováděna tzv. přejímací zkouška, během které odborný technik prověří, případně proměří okolí rentgenu a se znalostí plánovaného provozu a výskytu osob zjistí, zda jsou stávající opatření pro radaiační ochranu dostatečné, případně zda je třeba je nějak doplnit, nebo zda je třeba upravit provoz či polohu osob. Až na základě této zkoušky lze říct, zda u konkrétního rentgenového zařízení je stávající stav vyhovující nebo, zda je třeba provést úpravy.
Zpravidla je dostatečným opatřením běžná vzdálenost od zdroje, neboť dávka ze záření klesá s čtvercem vzdálenosti.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)