Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Povinnosti při nákupu RTG zdroje 04.05.2021 13:43:59
Dobrý den,
do firmy budeme kupovat mikro-CT zařízení pro výzkumné účely (CT skener laboratorních zvířat). Rád bych se zeptal, jaké jsou náležitosti, které musíme splnit, pokud jde o prostory, a personál. Jsou vyžadovány nějaké akreditace prostor, povolení pro vlastnictví takového zařízení, ohlášení takového zařízení, nějaká kvalifikace (zkoušky) obsluhujícího personálu atd.?
Zařízení samotné je kompletně stíněné a výrobce deklaruje <1 uSv/h kdekoli v okolí zařízení.
Děkuji za odpověď,
Jan Richter
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

pokud k zařízení máte CE-prohlášení o shodě a výrobce deklaruje dávkový příkon v 10cm v okolí zařízení pod 1uSv/h, pak by pravděpodobně šlo o drobný, typově schválený zdroj a takový je pouze na ohlášení.
Náležitosti ohlášení jsou uvedeny v §18 Atomového zákona č. 263/2016 Sb. V případě drobného zdroje nejsou stanoveny Atomovým zákonem žádné požadavky na prostory.
Povinnosti ohlašovatele jsou dány v § 71 Atomového zákona. Každopádně doporučujeme kontaktovat, pro Vás místně příslušné Regionální centrum, kde Vám na základě podrobnějších informací a dokumentace k zařízení poradí, jak konkrétně postupovat.
Kontakty na Regionální centra jsou na https://www.sujb.cz/o-sujb/kde-nas-najdete-spojeni/spojeni
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)