Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Re: Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 04.02.2021 13:41:21
Dobrý den,
původní dotaz zněl:
Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 20.08.2014 08:47:37[Reagovat]
Dobrý den,
prosím jaká povolení nebo ohlášení potřebuji pro dovoz a další prodej kapslí s tritiem. Pro lepší pochopení kopíruji část textu ze stránek výrobce:
"Tritium lightsources are illuminated by means of borosylicate glass tubes covered on the inside with phosphor powder and filled with gaseous tritium."
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)

Vaše odpověď:
Dobrý den, k dovozu či vývozu spotřebních výrobků obsahující radioaktivní látky je nutné povolení dle § 9 odst. 1 písm. s) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen atomový zákon). Náležitosti žádosti o povolení naleznete v atomovém zákoně, v příslušných pasážích ustanovení § 10 až 15 a příloze S.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)

Bylo by možné odpověď aktualizovat pro současné znění zákonů? Původní paragrafy jsou již zrušené (tedy pokud jsem hledal správně). Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

K dovozu spotřebního výrobku je potřeba mít povolení podle § 9 odst. 2 písm. g) zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon (dále jen "atomový zákon"). Předpoklady pro získání povolení a náležitosti žádosti naleznete v § 13 - 16 a příloze č. 1, bod 2 písm. g) atomového zákona.
Dále je potřeba mít na paměti, že spotřební výrobek, který má být dovážen nebo distribuován podléhá povinnosti schválení typu výrobku (§ 137 odst. 2 písm. d).
Na webových stránkách SÚJB naleznete podrobný výklad*) k požadavkům pro výrobu, dovoz a vývoz spotřebních výrobků obsahujících radioaktivní látky, včetně opatření obecné povahy**), které souvisí s prodejem nebo zpřístupněním spotřebních výrobků s obsahem H-3 veřejnosti.

*) https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/dokumenty/dokumenty_NAZ/spotrebni_vyrobky.pdf
**) https://www.sujb.cz/fileadmin/sujb/docs/radiacni-ochrana/OOP_spotrebnivyrobky.pdf

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)