Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

měření radonu 30.04.2019 11:40:14
Dobrý den, chtěl bych se zeptat co je vše potřeba k tomu abych mohl měřit hodnotu radonu na pozemcích a v budovách. Je potřeba i odborné vzdělání ? popř. jaké kurzy a zkoušky je potřeba absolvovat ? děkuji za odpověď
(Vložil(a): Hynek Mladý)
Dobrý den,

k dotazu uvádíme následující:

1) vzdělání minimálně středoškolské, technického nebo přírodovědného směru,
2) nutnost absolvování příslušných kurzů (viz https://www.sujb.cz/radiacni-ochrana/prirodni-zdroje-ionizujiciho-zareni/),
3) po úspěšném zakončení kurzu nutno vykonat zkoušku ověřující zvláštní odbornou způsobilost pro činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany na SÚJB a
4) získat od SÚJB povolení pro vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)