Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 05.09.2018 13:15:22
Dobrý den, nemohu nikde dohledat jaká jsou kritéria pro umístění a používání dexy.Děkuji
(Vložil(a): Lenka Zahálková)
Dobrý den,

z hlediska SÚJB používání kostního denzitrometru podléhá registraci. Požadavky na registraci jsou uvedeny v §§ 10, 13, 17, 20, 23, 25, 68, 70 Atomového zákona č. 263/2016 Sb. a v návazných §§ vyhlášky č. 422/2016 Sb.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)