Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Povolení k nákládání se zdroji ionizačního záření 10.06.2002 22:58:19
Kde najdu příslušný formulář? Jedná se mi o prodloužení stávajícího povolení na zubní rentgen vydaný krajským hygienikem v roce 1993.
(Vložil(a): Václav Cihlář MUDr)
Náležitosti žádosti o vydání povolení jsou obecně popsány v § 13 zákona č. 18/1997 Sb., obsah dokumentace vyžadované pro jednotlivá povolení je v příloze zákona (ve Vašem případě je pod písmenem I ). SÚJB doposud nevydal závazné formuláře.
(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)