Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB, povinnosti ohlašovatele a registranta 29.03.2018 14:35:01
Dobrý den,
naše firma by si ráda pořídila RTG difraktometr sloužící pro kontrolu kvality tepelného zpracování výrobků ve strojírenství. Jedná se o " drobný zdroj ionizujícího záření".

Rádi bychom věděli, jaké povinnosti bychom jako provozovatel měli po nákupu tohoto zařízení.

Děkuji za odpověď
(Vložil(a): Tomáš)
Dobrý den,

pokud chcete používat drobný typově schválený zdroj ionizujícího záření (RTG difraktometr), musíte předně splnit požadavky atomového zákona č. 263/2016 a jeho používání ohlásit našemu Úřadu (§11 tohoto zákona) před začátkem jeho používání.

Co se týká povinností, které musíte plnit, a na které se dotazujete, postupujte dle pravidel bezpečného zacházení k rtg přístroji. Tato pravidla jsou předávána distributorem při dodání resp. instalaci rtg přístroje. V nich byste měli najít základní povinnosti a rovněž i rozsah a četnost zkoušek provozní stálosti, jejichž pravidelné provádění je nutné pro bezpečný provoz přístroje

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)