Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Dokumentace k povolované činnosti 09.12.2017 08:55:54
Dobrý den, je zapracování NAZ do dokumentace, která je podle ustanovení § 229 platná ještě 10 let považováno za změnu dokumentace je proto nutné ji předložit SÚJB?
(Vložil(a): anonym)
Dobrý den,

§ 229 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb. specifikuje přechodné období mezi "starým" a "novým" AZ. Pro držitele povolení stanoví povinnost přizpůsobit své právní poměry "novému" AZ, tj. postupovat v souladu s novým AZ a prováděcími právními předpisy, uvést dokumentaci do souladu s novým AZ a postupovat podle ní v případě činnosti v rámci expozičních situací do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)