Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Registrace zubního rtg přístroje 01.11.2017 11:23:34
Dobrý den, na našem radiodiagnostickém oddělení okresní nemocnice máme i zubní panoramatický rtg přístroj - musíme tento zubní rentgen samostatně registrovat (podle §10 nového atomového zákona), když jsme držitelem povolení k nakládání se ZIZ? Tím bychom se stali držitelem povolení a současně i registrantem. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Stanislav Máca)
Ne, nemusíte. Nabytím účinnosti "nového" AZ (NAZ) se pro používání zubních RTG považujete automaticky od 1.1.2017 za registranty, nikoli za držitele povolení. Doba platnosti této Vaší registrace ale zaniká uplynutím 5 let od nabytí účinnosti NAZ, tj. do 31.12.2021. Do této doby musíte požádat o novou registraci pro používání zubních RTG.
(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)