Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Dotaz k novému atomovému zákonu 15.10.2017 16:35:41
Dobrý den,
doplňuji dotaz ze dne 10.10.2017. Podle § 9 zákona 263/2016 Sb. se jedná o tyto povolované činnosti: dovoz, vývoz distribuci, instalaci a uvádění do provozu, hodnocení vlastností posuzováním shody se schváleným typem, vystavování osvědčení URZ, provádění zkoušek přejímacích a zkoušek dlouhodobé stability, (odst. 2, 3,4,5 a 8). Jedná se o jednoduchý, typově schválený ZIZ (§14 vyhl. 422/2016 Sb.). URZ jsou zařazeny do 4. kategorie zabezpečení (§17 vyhl. 422/20016 Sb.)
(Vložil(a): Václav Vondruška)
Dobrý den,

po doplnění informací sdělujeme následující:

V § 229 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb., je stanovena pro držitele povolení povinnost přizpůsobit své právní poměry tomuto zákonu (tj. postupovat v souladu s atomovým zákonem a prováděcími právními předpisy, uvést dokumentaci do souladu s tímto zákonem a postupovat podle ní). V případě činnosti v rámci expozičních situací do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ve Vašem případě, kdy se jedná o činnost v rámci expozičních situací (nakládání se zdrojem ionizujícího záření dle §9, odst. 2 písm. f)), platí přechodná ustanovení v § 229, odst. 3 zákona č. 263/2016 Sb., avšak dokumentaci je potřeba změnit, tj. uvést do souladu s platným atomovým zákonem, do 1 roku ode dne nabytí jeho účinnosti.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)