Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Dotazy k novému AZ a prováděcím vyhláškám 10.10.2017 08:14:35
Dobrý den,
vykonáváme činnost podle povolení, vydaného na dobu neurčitou podle zákona č. 18/1997 Sb.ve znění platném do 31.12.2016 (revize PZJ, PM a VHP schválena v r. 2016). Dokumentace k rozhodnutí byla zpracována podle prováděcích předpisů (vyhlášek), které byly zákonem č. 263/2017 Sb. zrušeny a nahrazeny. Prosím o vysvětlení § 229 odst. 1 zákona č. 263/2017 Sb., který stanovuje povinnost držitele povolení "přizpůsobit své právní poměry tomuto zákonu". Podle odst. 3) a 4) platí povolení i schválená dokumentace 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

Pro přesné zodpovězení Vašeho dotazu je potřeba uvést o jakou povolovanou činnost se jedná (dle §9 zákona č.263/2016 Sb.).

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)