Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Registrace zdroje ionizujícího záření 26.09.2017 11:29:06
Dobrý den, mám v plánu provozovat stomatologickou ordinaci. Kompletní vybavení i s IO RTG přístrojem jsem odkoupil od předchozího lékaře. Chtěl bych se zeptat, zda při registraci rtg zařízení potřebuji provést novou přejímací zkoušku nebo stačí protokol přejímací zkoušky od původního vlastníka zařízení.
Děkuji za odpověď

(Vložil(a): Vojtěch Burián)
Dobrý den,

vzhledem k tomu, že při přebrání zdroje ionizujícího záření nedošlo k jeho fyzickému přestěhování, nejedná se o přeinstalaci, takže na něm není třeba dělat novou přejímací zkoušku a ani se na něj nevztahují požadavky § 77 odst. 1 písm. d) body 3, 4, 5, 6 vyhlášky č. 422 na nově instalované zdroje.
Upozorňujeme však, že na zařízení musíte nechat provést zkoušku dlouhodobé stability, a to v termínu, který se počítá podle § 116 odst. 1 písm. a) nebo b) podle toho, kdy byl zdroj vyroben, a podle toho, kdy na něm byla provedena poslední zkouška dlouhodobé stability. V tomto Vám nejlépe poradí některý z držitelů povolení, který tyto zkoušky provádí - viz webové stránky SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)