Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Zkouška provozní stálosti u i.o.RTG na veterinárním pracovišti 20.07.2017 09:46:05
Dobrý den, máme nesoulad mezi protokolem z přejímací zkoušky a novým atomovým zákonem v pokynech pro provádění ZPS. Proto se chci zeptat, čím se řídit?
ZPS pro veterinární rentgeny je v novém zákonu vztažena ke skiagrafii, kde se má provádět kontrola souladu světelného pole s rentgenovým polem. Což u i.o. RTG bez zaměřovacího zařízeni je těžko proveditelné. Má se tedy postupovat stejně jako u i.o.RTG ve stomatologické ordinaci? T.j. vizuálně porovnat snímek zubního fantomu s referenčním snímkem + kontrola monitoru, případně paměťových fólií?
ZPS je potřeba provádět v intervalu 12 měs. jak u i.o.RTG ve stomatologii, nebo 6 měs. jak u veterinárního RTG?
Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Pavel Černý)
Dobrý den, tento případ je řešen v příloze 13 bod 5.4. vyhlášky č. 422/2016 Sb. Tento bod říká, že zkoušky provozní stálosti u jiných veterinárních zařízení než skiagrafických a skiaskopických máte provádět v rozsahu a četnosti stanovené buď výrobcem, anebo osobou, která provedla přejímací zkoušku nebo zkoušku dlouhodobé stability. Tzn. v tomto případě se řídíte tím, co Vám stanovili v protokolu o těchto zkouškách - pokud nemáte nic od výrobce (a to dokonce i když byl tento protokol vydán ještě před vydáním nového atomového práva).

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)