Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Prováděcí vyhláška k novému atomovému zákonu 15.07.2017 18:31:53
Dobrý den, prosím Vás, podle nového AZ se zkoušky provozní stálosti musí u intraorálního zubního RTG provádět jednou za 12 měsíců (mám digi RVG) nafocením fantomu. Doposud to bylo 1x/měsíc, a takto to je uvedeno i v protokolu o přejímací zkoušce. Čím se tedy mám řídit?
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

řiďte se prosím novou legislativou. Na zubním intraorálním rtg. zařízení s RVG se zkouška provozní stálosti zobrazením fantomu provádí nejméně 1x za 12 měsíců. Pokud byste chtěl zkoušky nad rámec legislativních povinností, samozřejmě můžete.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)