Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 10.07.2017 10:24:52
Dobrý den,

ráda bych si oveřila, zda podléhá evidenci běžná laboratorní činnost v rámci analýzy potravin. Jedná se o stanovení mykotoxinů ELISA metodou ( imunochemická metoda) nebo kapalinovou chromatografií. V obou případech se pracuje s koncentracemi látek hluboko pod 1% ( řádově ug/kg).
(Vložil(a): Jana Rysová)
Dobrý den,

pro činnosti, kdy cíleně nakládáte s mykotoxiny uvedenými na seznamu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 474/2002 Sb. (aflatoxiny a trichothecenové toxiny), je v současné době třeba mít povolení SÚJB, a to tehdy, pokud pracujete se standardy toxinů (bez ohledu na jejich koncentraci), a také v případě, že sada pro ELISA stanovení obsahuje pozitivní kontrolu. Pro více informací nás kontaktujte přímo na adrese biologie@sujb.cz.
(Za SÚJB: Odbor pro kontrolu nešíření zbraní hromadného ničení)