Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

RTG v zubním lékařství 17.06.2017 18:45:31
Dobrý den, mám několik dotazů:
1.) mám platné povolení pro RTG do r. 2019, takže jsem pochopila, že je ze mě automaticky registrant...také mám platnou ZOZ...automaticky jsem nyní OZARO nebo musím posílat na sújb kopii dokladu o ZOZ + souhlas s tím, že budu OZARO?
2.) Při IO RTG přidržuji občas senzor v ústech pacienta svými prsty. Je to legislativně v pořádku?
3.) Aplikující odborník v zubním lékařství - může rentgenovat sestra nebo dentální hygienistka?
4.) Mohu působit, jako OZARO, i pro kolegy, kteří jsou se mnou na patře, ale fungují na svá IČ? Tzn. nejsme jedna klinika, ale na jednom pracovišti.
Děkuji!
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

1. Ano, jste automaticky registrant a do r. 2019 musíte provést novou registraci, abyste mohla pokračovat. Jste nyní také automaticky OZARO a na SÚJB nemusíte nyní nic posílat, jen si vytvořte papír, na němž napíšete, že sama sebe jmenujete OZARO. A až v roce 2019 budete dělat novou registraci, pošlete doklad o ZOZ a tento jmenovací papír na SÚJB společně se žádostí o registraci.
2. Tento způsob provádění snímků není správný. Podle přílohy č. 20 vyhlášky č. 422/2016 Sb. bodu 2.2 musíte při snímkování být vzdálena od pacienta aspoň 2 metry, anebo být za přepážkou 15 cm cihly. Pokud toto nedodržujete, jste vystavena několikanásobně vyšším dávkám. Je možné, že v takovém případě byste musela na pracovišti vymezovat sledované nebo dokonce kontrolované pásmo a Vy sama byste musela být možná i radiační pracovník kategorie A s povinností měsíčního osobního monitorování ? jak osobním dozimetrem na hrudníku, tak možná i prstovým dozimetrem. V takovém případě byste měla při snímkování používat ochrannou zástěru, límec a možná i ochranné rukavice. To vše záleží na počtu snímků za rok a Vaší vzdálenosti od pacienta. Rozhodně Vaše dávky v takovém případě nejsou optimalizované. Senzor si může v ústech přidržovat pacient, když ho dobře poučíte, a doporučujeme používat držáky receptorů obrazu.
3. To, kdo je aplikující odborník v zubní radiodiagnostice řeší legislativa Ministerstva zdravotnictví a SÚJB na toto nemá žádný názor ? v případě, že je na pracovišti přítomna při snímkování OZARO, je z pohledu SÚJB radiační ochrana při snímkování zajištěna bez ohledu na to, zda je aplikujícím odborníkem lékař, sestra, anebo dentální hygienistka.
4. OZARO musí být přítomen na pracovišti při snímkování ? v takovém případě záleží na tom, co je v konkrétním případě pracoviště. Toto nelze zodpovědět paušálně a je třeba, aby to zhodnotil na místě inspektor z Vašeho regionu. Obecně se vnímá pracoviště jako určitý uzavřený celek a pokud se jedná o více ordinací oddělených chodbou, osobně si nemyslím, že je to možné. Navíc je třeba si uvědomit, že OZARO zodpovídá za radiační ochranu snímkujících i pacientů. Tzn. pokud byste byla OZARO pro někoho, kdo je v úplně jiné místnosti a on by tam snímkoval nesprávně, ozařoval by sebe, nebo by nevhodně ozařoval pacienta, aniž byste nad tím měla kontrolu, byla byste za to zodpovědná Vy, protože jste nezajistila provádění postupů k bezpečnému nakládání se zdrojem ionizujícího záření podle § 63 písm. f) vyhlášky č. 422/2016 Sb. SÚJB doporučuje, aby OZARO byly právě ty osoby, které provádějí snímkování, protože tím jsou všechny jeho povinnosti nejlépe splněny. Proto doporučuji, aby si všichni Vaši kolegové zašli na kurz pro OZARO, aby se jimi mohli bez problémů stát.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)