Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 19.04.2017 12:35:40
Dobrý den, dovolím se zeptat:
a) Do kdy je třeba aktualizovat vydaná platná povolení, aby byla v souladu s novým atomovým zákonem, platným od 1.1.2017
b)Co vše a do kdy je třeba učinit pouze při změně vlastníka firmy v obchodním rejstříku, která má platná povolení. Děkuji LM
(Vložil(a): Luboš Mottl)
Dobrý den, odpovědi na Vaše dotazy:
a) držitel povolení je povinen přizpůsobit své právní poměry do 2 let od nabytí účinnosti zákona č. 263/2016 Sb. (AZ) nebo do 1 roku, jde-li o činnosti v rámci expozičních situací (odst. 1 § 229 AZ) nebo jde-li o držitele povolení k provozu jaderného zařízení do 3 let (odst. 2 § 229 AZ).
b) nezávisle na změně AZ, je nutné žádat o nové povolení pokud dojde ke změně IČO firmy.

Upřesnění odpovědi:
a) Ke změně povolení je nutno přistoupit jen tehdy, pokud se ono ?přizpůsobení právních poměrů? tohoto povolení nějak přímo dotýká. O povinnosti držitele povolení přizpůsobit právní poměry hovoří přechodná ustanovení zákona č. 263/2016 Sb. (AZ) a to následovně: do 2 let od nabytí účinnosti AZ nebo do 1 roku, jde-li o činnosti v rámci expozičních situací (odst. 1 § 229 AZ) nebo jde-li o držitele povolení k provozu jaderného zařízení do 3 let (odst. 2 § 229 AZ).
b) nezávisle na změně AZ, je nutné žádat o nové povolení, pokud dojde ke změně IČO firmy. Co se týče obecně ve vztahu k povolení, zde je nutné zmínit i případné dopady do systému řízení a provozování činnosti a nutnost posoudit, jestli lze činnost dále vykonávat v původně povoleném rozsahu a původním způsobem. Samotná změna vlastníka (a nutno dodat, že není jasné, co přesně je tímto myšleno) žádný dopad mít nemusí. V případě, že by s tímto ovšem byly spojené nějaké vnitřní organizační změny, tak ty už dopad mít mohou.
V každém případě by změna vlastníka měla být oznámena.
Bohužel na takto obecné otázky nemůžeme konkrétněji odpovědět. Proto si Vás dovolíme odkázat na příslušné Regionální centrum SÚJB, kde Vám mohou poradit přímo z vaším konkrétním případem.

(Za SÚJB: sekce radiační ochrany)