Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 30.01.2017 14:53:50
Dobrý den,
Obracím se na vás s prosbou o radu, jak mám postupovat. V roce 2004 byl naší firmou zakoupen prachoměr FH 62-IR firmy Thermo ESM Andersen. Nyní jsem v rámci vydání nového atomového zákona 263/2016 Sb. začala prověřovat zdroje ionizujícího záření využívané naší firmou.
Dle dokumentace jsem zjistila, že prachoměr je zařízení, které obsahuje uzavřený radionuklidový zdroj Kr85 s původní aktivitou 1,85 GBq (nyní je jeho aktivita 0,8 GBq). Dávkový příkon je při otevřeném přístroji a zvednuté hlavě, ve které je umístěn zářič, ve vzdálenosti 10cm menší než 10?Sv/h. Přístroj je konstruován pro nepřetržité sledování stavu ovzduší, data jsou kontinuálně ukládána v paměti počítače. Z hlediska možného ozáření (otevřený přístroj a zvednutá hlava) spočívá obsluha přístroje ve výměně filtrační pásky cca 1x za 3 měsíce a 1x za 6 měsíců je při kalibraci krátkodobě nahrazena filtrační páska kalibrační fólií se známou hmotností prachu. Při ostatních úkonech je kryt, ve kterém je umístěna plynotěsná zavařená ocelová kapsle s radionuklidem Kr85, uzavřen detektorem záření a celý prostor je uzavřen navíc víkem z 0,3 cm plexiskla. Myslím, že prachoměr FH 62-IR by se dal dle nového atomového zákona zařadit dle § 13 c) jako drobný zdroj ionizujícího záření podléhající ohlášení. V dokumentaci jsem našla Osvědčení o zkoušce těsnosti, Certifikát těsnosti, návod na obsluhu, kde je ohledně zdroje ionizujícího záření pouze uvedeno, že vyjmutí a vkládání zdroje ionizujícího záření může provádět pouze osoba s patřičným oprávněním a je třeba ho vyměnit po 10 až 15 letech.
Je možné ohlásit Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost prachoměr FH 62-IR jako drobný zdroj ionizujícího záření? Případně, co jiného máme udělat?
Hrozí nám nějaký postih?
Předem děkuji za odpověď.

(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

z Vašeho popisu nejde jednoznačně určit kategorii Vámi používaného prachoměru. Samotný zářič je jednoduchý zdroj (vychází se z počáteční aktivity). Pro určení, zda je zařízení drobným zdrojem (na ohlášení) je rozhodující, zda splňuje kritéria uvedená ve vyhlášce 422/2016 Sb. § 13, písm. c). Z Vámi uvedené naměřené hodnoty nejde posoudit, zda jsou tato kritéria splněná. Doporučujeme se obrátit na Vám místně příslušné Regionální centrum. Kontakty naleznete na našich webových stránkách v sekci O SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)