Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 20.12.2016 14:18:40
Dobrý den, poradíte mi prosím? Dojde-li na naší klinice ke změně dohlížející osoby u ZIZ - RTG. Stačí nahlásit jen změnu dohlížející osoby nebo bude potřeba tuto změnu zanést i do veškeré dokumentace a zaslat ke schválení na regionální centrum SÚJB? Předem děkuji za odpověď.
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

změnu dohlížející osoby u ZIZ ? RTG nahlaste na regionální centrum SÚJB, na dalším postupu se domluvte s nimi. Kontakty naleznete na našich webových stránkách v sekci O SÚJB.

(Za SÚJB: Sekce radiační ochrany)