Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: Povolení vydávaná SÚJB a povinnosti ohlašovatele 20.08.2014 08:47:37
Dobrý den,
prosím jaká povolení nebo ohlášení potřebuji pro dovoz a další prodej kapslí s tritiem. Pro lepší pochopení kopíruji část textu ze stránek výrobce:
"Tritium lightsources are illuminated by means of borosylicate glass tubes covered on the inside with phosphor powder and filled with gaseous tritium."
Děkuji
(Vložil(a): Anonym)
Dobrý den,

k dovozu či vývozu spotřebních výrobků obsahující radioaktivní látky je nutné povolení dle § 9 odst. 1 písm. s) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen atomový zákon). Náležitosti žádosti o povolení naleznete v atomovém zákoně, v příslušných pasážích ustanovení § 10 až 15 a příloze S.

(Za SÚJB: úsek radiační ochrany)