Konference

Prostřednictvím konference nám můžete klást otázky k problematice, která se týká naší práce, a vy jste požadovanou informaci na našem serveru nenalezli. Zadané otázky budou zobrazeny až po jejich zaevidování, zhruba jedenkrát za týden. Mějte prosím trpělivost, naši odborníci budou potřebovat čas na zpracování odpovědí. Konference je připravena také pro zadávání doplňujících dotazů k již probíranému tématu. Současně je možné vyžádat odpověď prostřednictvím vámi zadané e-mailové adresy.

Pokud zadáte dotaz jako doplňující k již zadanému (kořenovému), je třeba hledat na něj odpověď otevřením odpovědi na dotaz kořenový. Tímto způsobem se objeví řetězec doplňujících dotazů. Nicméně i na doplňující dotazy dostanete odpověď také na vámi zadaný mail.

Vkládání reakce k vybranému záznamu

Přehrát kód
 

Pozn.: Vyplňení pole Jméno a E-mail není povinné.
- dotazy bez jména budou zařazeny jako Anonymní.

Re: rtg a ct v těhotenství 02.02.2012 13:31:42
Dobrý den,
pracuji jako fyzioterapeut na dnes jsem zaskakovala chybějícího kolegu na ARO. Jsem v 11. t. těhotenství a na vedlejší koji (oddělena zdí) probíhalo rtg pacienta. Během práce jsem nezaregistrovala, že už bude probíhat snímkování a z nestihla jsem tudíž z oddělení odejít. Je možnost nějakého ozáření a tudíž poškození plodu. Laborant mi poté uvedl že již 1m od přístroje není žádné záření. Děkuji za odpověď.
(Vložil(a): hana k.)
Obávat se opravdu nemusíte, se vzdáleností se intenzita záření zmenšuje a navíc jste byla za zdí. V každém případě však svoje těhotenství nahlaste zaměstnavateli, který je povinnen obecně zohlednit při pracovních povinnostech Váš stav.
(Za SÚJB: sujb)